Edukacja Historyczna

Serwis Informacyjno - Dyskusyjny
Serwis zawiera: ramowe programy studiów podyplomowych; tematykę zajęć i wykładów, zalecaną literaturę, wymagania zaliczeniowe i egzaminacyjne, informacje o Zespole dydaktycznym.

Edukacja Historyczna

Serwis Informacyjno - Dyskusyjny
Polecamy: materiały pomocnicze, wybrane wykłady on-line, prezentacje multimedialne.

Edukacja Historyczna

Serwis Informacyjno - Dyskusyjny
Publikujemy: najlepsze prace i projekty studentów studiów podyplomowych.

Aktualności

Plany zajęć na rok akad. 2013-2014

Plan zajęć semestr I

Plan zajęć semestr III


Ramowy program studiów podyplomowych w zakresie: Historii

Studia podyplomowe historii - szkoła podstawowa

Studia podyplomowe historii - gimnazjum i LO

Studia podyplomowe historii - 4 semestry


Rekrutacja na Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe Historii

3 - semestralne studia dla absolwentów studiów I i II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

3 - semestralne studia dla absolwentów studiów II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej

4 - semestralne studia dla absolwentów studiów II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej oraz nauczania historii w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej

Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe

2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. 2 zdjęcia
4. kserokopia dowodu osobistego

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać na adres:

Wydział Historyczny UAM
Studia Podyplomowe (pokój 2.138)
ul. Umultowska 89 d
61-614 Poznań

 

Polecane adresy

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
twitterbird

© 2010 EDUKACJA HISTORYCZNA | SERWIS INFORMACYJNO - DYSKUSYJNY