Studia Podyplomowe Historii

3 - semestralne studia dla absolwentów studiów I i II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

3 - semestralne studia dla absolwentów studiów II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii i społeczeństwa i historii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej

2 - semestralne studia doskonalące dla absolwentów II stopnia (historia oraz kierunki pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania historii i społeczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej

twitterbird

© 2010 EDUKACJA HISTORYCZNA | SERWIS INFORMACYJNO - DYSKUSYJNY